Zde najdete dokumenty pro jednotlivé provozovny ke stažení.

 

Aktuální výpis z obchodního rejstříku je k nahlédnutí zde.

 

PROVOZOVNA VLÍNĚVES čp.9

Souhlas k provozování zařízení  -    Rozhodnutí ŽP-35465-B/02

 

PROVOZOVNA VLÍNĚVES čp.14

Souhlas k provozování zařízení  -   Rozhodnutí čj. 53225/2008/KUSK

                                                    Rozhodnutí čj.117960/2012/KUSK OŽP/Tu  

 

PROVOZOVNA ELEKTRÁRNA MĚLNÍK

Souhlas k provozování zařízení   -  Rozhodnutí ŽP-35465-A/02

                                                  Rozhodnutí čj. 1563/13855/OŽP-OD/06/7/Tu

                                                  Rozhodnutí čj. 1563/13855/OŽP-OD/06/9/Tu