Vítejte na stránkách firmy
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Naše společnost Vám nabízí kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady za pomoci využití moderních metod již od roku 1994. Náš personál je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb.

Od svého počátku firma provádí výkup, sběr a zpracování papírového a plastového odpadu.

Od roku 2000, kdy firma zprovoznila třídící linku na papír a plasty, intenzivněji a efektivněji zpracovává odpad z měst, obcí, průmyslových podniků i občanů, čímž snižuje náklady určené pro skládkování.

Snahou firmy je maximální využití kapacity třídící linky, zejména kvalita tříděného materiálu, co nejvyšší procento vytříděného materiálu a i nadále snižování podílu nevyužitelného odpadu určeného ke skládkování, popřípadě využití odpadu na alternativní paliva.

Od roku 2011 jsem zavedli Certifikovaný systém managmentu kvality ČSN EN ISO 9001 a Certifikovaný systém environmentálního managmentu ČSN EN ISO 14001. Certifikáty jsou k nahlédnutí v sekci CERTIFIKACE.

Naše služby zajišťujeme především v Praze, Středočeském a Severočeském kraji.

Firma má sídlo, včetně provozoven, v obci Vliněves.  viz. mapa

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

 
SOBOTA     27.4.2024
STŘEDA       1.5.2024
STŘEDA       8.5.2024
SOBOTA     11.5.2024
SOBOTA     25.5.2024
SOBOTA       8.6.2024
SOBOTA     22.6.2024
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
_______________________________________________________________
PROVOZNÍ DOBA SD PRO OBČANY DOLNÍCH BEŘKOVIC A PŘIDRUŽENÝCH ČÁSTÍ
 

PŘÍJEM OSTATNÍCH ODPADŮ 

  • STŘEDA 12.00 - 15.00
  • SOBOTA   8.00 - 12.00

PŘÍJEM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

  • FORMOU MOBILNÍHO SVOZU 2x ROČNĚ
  • PŘÍPADNĚ BUDE VYHLÁŠENÝ TERMÍN PŘÍJMU NA PROVOZOVNU VE VLINĚVSI

MIMO TYTO TERMÍNY SI PLATÍ NEBEZPEČNÉ ODPADY OBČANÉ SAMI !

___________________________________________

INFORMACE - PROSBA

Prosíme občany nejen Dolních Beřkovic a přilehlých částí, aby pokud potřebují odstranit odpad nebo přivézt do výkupu druhotné suroviny, využívali otevírací dobu v sobotu od 8 - 12h.

Děkujeme za pochopení. 

_____________________________________________________________

KONTEJNER NA TEXTIL

Pro občany obce Dolní Beřkovice a pro naše zákazníky je v naší provozovně ve Vliněvsi čp.9 umístěn kontejner na textil od společnosti Textil Eco.

Do kontejneru je možné ukládat:

VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Věci ukládejte do kontejneru v zavázaných igelitých pytlích. Děkujeme.

Do kontejneru nepatří:

MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

__________________________________________________________________

VÝKUP KOVŮ

Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady od 1.3.2015 zakazuje výkup všech druhů odpadů uvedených v § 8 odst. 2 vyhlášky 383/2001 za hotové. Dotčen je tedy výkup všech druhů kovů včetně autovraků, přičemž se zákaz vztahuje na výkup jak od fyzických osob (občanů), tak podnikatelů, firem, obcí atd., zkrátka kohokoli. Novela se naopak nijak nedotýká ostatních druhotných surovin, jako je papír, plasty atd., tyto komodity lze tedy vykupovat za hotové i nadále.

S platností od 1.3.2015 bude naše společnost hradit za výše uvedené odpady (kovy) pouze bezhotovostním převodem na účet.

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

V rámci ekologické výchovy na Den Země v MŠ Motýlek Mělník předvádíme svozový vůz, kde si děti vyzkouší práci "popeláře".

Dále pro žáky mělnických škol provádíme exkurze na provozovnách, kde se žáci seznamují s tříděním druhotných surovin, manipulací a nakládáním s odpady.

_____________________________________________________________

Anketa

Jak jste se dozvěděli o firmě TILIA MĚLNÍK spol.s r.o.

z reklamního poutače (1 171)
13%

z reklamy v Mělnické radnici (806)
9%

doporučením (1 241)
14%

znám Vás z dlouholetého působení na Mělnicku (1 853)
21%

z internetu (1 572)
18%

jinak (980)
11%

z reklamy v denním tisku (1 074)
12%

Celkový počet hlasů: 8697