PŘEJEME VÁM

KRÁSNÉ VÁNOCE

A  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

 

 

_______________________________________________________________________

Vítejte na stránkách firmy
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Naše společnost Vám nabízí kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady za pomoci využití moderních metod již od roku 1994. Náš personál je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb.

Od svého počátku firma provádí výkup, sběr a zpracování papírového a plastového odpadu.

Od roku 2000, kdy firma zprovoznila třídící linku na papír a plasty, intenzivněji a efektivněji zpracovává odpad z měst, obcí, průmyslových podniků i občanů, čímž snižuje náklady určené pro skládkování.

Snahou firmy je maximální využití kapacity třídící linky, zejména kvalita tříděného materiálu, co nejvyšší procento vytříděného materiálu a i nadále snižování podílu nevyužitelného odpadu určeného ke skládkování, popřípadě využití odpadu na alternativní paliva.

Od roku 2011 jsem zavedli Certifikovaný systém managmentu kvality ČSN EN ISO 9001 a Certifikovaný systém environmentálního managmentu ČSN EN ISO 14001. Certifikáty jsou k nahlédnutí v sekci CERTIFIKACE.

Naše služby zajišťujeme především v Praze, Středočeském a Severočeském kraji.

Firma má sídlo, včetně provozoven, v obci Vliněves.  viz. mapa

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

POSLEDNÍ DEN PRO PŘÍJEM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V TOMTO ROCE JE ČTVRTEK  20. PROSINCE 2018. POTÉ NEBUDEME DO KONCE ROKU NEBEZPEČNÉ ODPADY PŘIJÍMAT.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

___________________________________________________________

ZMĚNY V PROVOZNÍ DOBĚ V PROSINCI 2018

SOBOTA 15.12.2018       ZAVŘENO

PÁTEK 21.12.2018         7 – 11.30 h

SOBOTA 22.12.2018      ZAVŘENO

24. – 26.12.2018             ZAVŘENO

ČTVRTEK 27.12.2018    7.00 – 14.00 h

PÁTEK 28.12.2018         7.00 – 14.00 h

SOBOTA 29.12.2018       ZAVŘENO

PONDĚLÍ 31.12.2018     7 – 11.30 h

MIMO VÝŠE UVEDENÉ DNY JE BĚŽNÁ PROVOZNÍ DOBA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

_______________________________________________________________________

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Jakou cenu má elektroodpad?

______________________________________________________________________________________________________ 4 2018.docx (28223)

KONTEJNER NA TEXTIL

Pro občany obce Dolní Beřkovice a pro naše zákazníky je v naší provozovně ve Vliněvsi čp.9 umístěn kontejner na textil od společnosti Textil Eco.

Do kontejneru je možné ukládat:

VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Věci ukládejte do kontejneru v zavázaných igelitých pytlích. Děkujeme.

Do kontejneru nepatří:

MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

__________________________________________________________________

VÝKUP KOVŮ

Vyhláška MŽP č. 27/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady od 1.3.2015 zakazuje výkup všech druhů odpadů uvedených v § 8 odst. 2 vyhlášky 383/2001 za hotové. Dotčen je tedy výkup všech druhů kovů včetně autovraků, přičemž se zákaz vztahuje na výkup jak od fyzických osob (občanů), tak podnikatelů, firem, obcí atd., zkrátka kohokoli. Novela se naopak nijak nedotýká ostatních druhotných surovin, jako je papír, plasty atd., tyto komodity lze tedy vykupovat za hotové i nadále.

S platností od 1.3.2015 bude naše společnost hradit za výše uvedené odpady (kovy) pouze bezhotovostním převodem na účet.

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

V rámci ekologické výchovy na Den Země v MŠ Motýlek Mělník předvádíme svozový vůz, kde si děti vyzkouší práci "popeláře".

Dále pro žáky mělnických škol provádíme exkurze na provozovnách, kde se žáci seznamují s tříděním druhotných surovin, manipulací a nakládáním s odpady.

_____________________________________________________________

Anketa

Jak jste se dozvěděli o firmě TILIA MĚLNÍK spol.s r.o.

z reklamního poutače (101)
50%

z reklamy v Mělnické radnici (12)
6%

doporučením (18)
9%

znám Vás z dlouholetého působení na Mělnicku (23)
11%

z internetu (22)
11%

jinak (12)
6%

z reklamy v denním tisku (15)
7%

Celkový počet hlasů: 203