Vítejte na stránkách firmy
TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.

Vítáme Vás na stránkách naší firmy. Naše společnost Vám nabízí kvalitní služby v oblasti nakládání s odpady za pomoci využití moderních metod již od roku 1994. Náš personál je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb.

Od svého počátku firma provádí výkup, sběr a zpracování papírového a plastového odpadu.

Od roku 2000, kdy firma zprovoznila třídící linku na papír a plasty, intenzivněji a efektivněji zpracovává odpad z měst, obcí, průmyslových podniků i občanů, čímž snižuje náklady určené pro skládkování.

Snahou firmy je maximální využití kapacity třídící linky, zejména kvalita tříděného materiálu, co nejvyšší procento vytříděného materiálu a i nadále snižování podílu nevyužitelného odpadu určeného ke skládkování, popřípadě využití odpadu na alternativní paliva.

Od roku 2011 jsem zavedli Certifikovaný systém managmentu kvality ČSN EN ISO 9001 a Certifikovaný systém environmentálního managmentu ČSN EN ISO 14001. Certifikáty jsou k nahlédnutí v sekci CERTIFIKACE.

Naše služby zajišťujeme především v Praze, Středočeském a Severočeském kraji.

Firma má sídlo, včetně provozoven, v obci Vliněves.  viz. mapa

UZAVŘENÍ PROVOZOVEN Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ

 
SOBOTA       6.7.2024
SOBOTA     27.7.2024
SOBOTA     10.8.2024
SOBOTA     24.8.2024
SOBOTA       7.9.2024
SOBOTA     28.9.2024
SOBOTA     9.10.2024
SOBOTA     2.11.2024
SOBOTA   16.11.2024
SOBOTA   30.11.2024
SOBOTA   21.12.2024
 
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
_______________________________________________________________
PROVOZNÍ DOBA SD PRO OBČANY DOLNÍCH BEŘKOVIC A PŘIDRUŽENÝCH ČÁSTÍ
 

PŘÍJEM OSTATNÍCH ODPADŮ 

  • STŘEDA 12.00 - 15.00
  • SOBOTA   8.00 - 12.00

PŘÍJEM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

  • FORMOU MOBILNÍHO SVOZU 2x ROČNĚ
  • PŘÍPADNĚ BUDE VYHLÁŠENÝ TERMÍN PŘÍJMU NA PROVOZOVNU VE VLINĚVSI

MIMO TYTO TERMÍNY SI PLATÍ NEBEZPEČNÉ ODPADY OBČANÉ SAMI !

___________________________________________

INFORMACE - PROSBA

Prosíme občany nejen Dolních Beřkovic a přilehlých částí, aby pokud potřebují odstranit odpad nebo přivézt do výkupu druhotné suroviny, využívali otevírací dobu v sobotu od 8 - 12h.

Děkujeme za pochopení. 

_____________________________________________________________

KONTEJNER NA TEXTIL

Pro občany obce Dolní Beřkovice a pro naše zákazníky je v naší provozovně ve Vliněvsi čp.9 umístěn kontejner na textil od společnosti Textil Eco.

Do kontejneru je možné ukládat:

VEŠKERÉ ODĚVY, BOTY, HRAČKY (MĚKKÉ, TVRDÉ), KABELKY, BYTOVÝ TEXTIL, PROSTĚRADLA, PŘIKRÝVKY, POVLEČENÍ ATD.

Věci ukládejte do kontejneru v zavázaných igelitých pytlích. Děkujeme.

Do kontejneru nepatří:

MOKRÉ, PLESNIVÉ, ZEMINOU A ROPNÝMI LÁTKAMI ZNEČIŠTĚNÉ ODĚVY, PRŮMYSLOVÉ ÚSTŘIŽKY LÁTEK

__________________________________________________________________

VÝKUP KOVŮ

Výkup kovů se řídí Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. (§19, odst. 3) a Vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb.(§41, odst.1), o podrobnostech nakládání s odpady a její přílohou č.23. 

Naše společnost bude hradit úplatu za kovové odpady pouze bezhotovostním převodem na účet.

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________

Anketa

Jak jste se dozvěděli o firmě TILIA MĚLNÍK spol.s r.o.

z reklamního poutače (1 196)
13%

z reklamy v Mělnické radnici (830)
9%

doporučením (1 341)
15%

znám Vás z dlouholetého působení na Mělnicku (1 933)
21%

z internetu (1 695)
18%

jinak (1 102)
12%

z reklamy v denním tisku (1 097)
12%

Celkový počet hlasů: 9194