Zde najdete dokumenty pro jednotlivé provozovny ke stažení.

 

Aktuální výpis z obchodního rejstříku je k nahlédnutí zde.

 

PROVOZOVNA VLÍNĚVES čp.9

Souhlas k provozování zařízení       Rozhodnutí ŽP-35465-B/02

 

PROVOZOVNA VLÍNĚVES čp.14

Souhlas k provozování zařízení     Rozhodnutí č.j. 083875/2022/KUSK OŽP/Pl

                                                      

PROVOZOVNA ELEKTRÁRNA MĚLNÍK

Souhlas k provozování zařízení     Rozhodnutí č.j.074464/2022/KUSK

 

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Souhlas k provozování zařízení      Rozhodnutí čj.057113/2021/KUSK OŽP/Pl

Aktualizovaný souhlas k provozování zařízení      Rozhodnutí čj.100182/2022/KUKS OŽP/Pl
 
 

PROVOZOVNA VLINĚVES čp.133

Souhlas k provozování zařízení      Rozhodnutí čj. 0923333/2021/KUSK OŽP/Sk