Vzhledem ke zkvalitnění služeb našim zákazníkům zavedla v roce 2011 naše společnost 

Systém managmentu kvality ČSN EN ISO 9001 a

Systém enviromentálního managmentu ČSN EN ISO 14001.

 

      

                                                ISO 9001.pdf