Naše služby

Hlavní náplní firmy jsou kompletní služby v oblasti nakládání s odpady včetně svozu a separace odpadů, zpracování druhotných surovin, provozování třídících linek a recyklace odpadů s cílem vrátit odpady zpět do výrobního procesu.

 • zajišťujeme kompletní servis v oblasti nakládání s odpady pro podniky a živnostníky
 • odstranění nebezpečných odpadů
 • odstranění ostatních odpadů
 • vykupujeme a zpracováváme sběrový papír - karton, noviny, časopisy a smíšený
 • vykupujeme železo, autobaterie a barevné kovy
 • kontejnerová přeprava nebezpečných odpadů dle ADR
 • provádíme skartaci tiskopisů
 • zajišťujeme kontejnerovou přepravu + přistavení kontejnerů
 • zajišťujeme kontejnery na skladování nebezpečných odpadů
 • zpracováváme většinu druhy plastů
 • provozujeme Sběrný dvůr pro obec Dolní Beřkovice
 • lisujeme suroviny na kontinuálních a poloautomatických lisech
 • vedeme firmám průběžnou evidenci odpadů a zpracováváme roční hlášení o odpadech
 • provádíme odstranění stavebních odpadů
 • vybavení a označení shromaždiště odpadů (např.Sběrné dvory)
 • uskladňujeme sběrový papír pro naše odběratele
 • přistavení a pronájem kontejnerů na objemné odpady a sutě
 • vyklízení nemovitostí
 • další práce po vzájemné dohodě se zákazníkem

V rámci svých činností nabízíme komplexní  služby obcím, průmyslovým podnikům, živnostníkům i občanům.